Desinfeccions contra el COVID-19. Mes info CONTACTE

desratització

DESRATITZACIÓ


Els rosegadors (rates, ratolins, talps…) són una plaga adaptada a l’entorn humà que a més de ser molesta pot ser perjudicial  per les persones i pels animals. Els rosegadors són portadors de múltiples malalties, arrasen conreus, contaminen aliments i provoquen danys greus en els sistemes elèctrics  i d’aigua i gairebé en tot tipus de materials i mercaderies, ocasionant importants pèrdues econòmiques a empreses i particulars.

VETERBERGA s’ha especialitzat en el control de rosegadors. Els nostres tècnics avaluaran la situació i prendran les mesures necessàries per combatre la plaga, ja sigui amb mitjans químics (rodenticides en totes les seves varietats o repel·lents) com físics (trampes).

Estem especialitzats en:

  • Desratització d’indústries alimentàries. (Bars , restaurants, escorxadors, campings )
  • Desratització d’indústries ramaderes. (Granges , fabriques de pinso, magatzems de grans  etc)
  • Control i prevenció de plagues de rates i ratolins en instal·lacions esportives. (Vestuaris, saunes, dutxes,….. etc )
  • Desratització de claveguerams. ( Per estaments municipals, indústries ..etc)

Tot això tenint sempre en compte els principis de la lluita integrada i vetllant per evitar el més mínim risc tant pel medi ambient com per les persones i els animals.

desratització

desratització